« இல்லம்

Introducing Microsoft Silverlightவிக்கிபீடியா தேடுபொறியப்பான் சிறுவர் தினம்புதிய யாகூ அரட்டைGraphs in Google Spreadsheetகண்களை நம்பாதீர்கள்இலக்கணப் பிழைகள்பெண்களும் வாகனங்களும்Google Notebookதமிழையும் பாவிக்கலாம்  »கூகிள் விளம்பரம் அச்சில்.
கூகிள் தனது Adword உடன் Google Print இனை ஒன்று சேர்த்திருக்கின்றது. இதன்மூலம் இலகுவாக செய்தித்தாள்களில் கூகிள் ஊடாக விளம்பரம் செய்ய முடியும். விளம்பரப்படுத்துபவர்கள் தங்களின் விளம்பரங்களை கொடுக்கும் போது
என்பவற்றை கொடுத்தால் போதும் மீதியை கூகிள் பார்த்துக்கொள்ளும். கீழே சில திரைவெட்டுகளை பாருங்கள்.
 
0 பின்னூட்டங்கள்:


பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
Introducing Microsoft Silverlight
விக்கிபீடியா தேடுபொறி
யப்பான் சிறுவர் தினம்
புதிய யாகூ அரட்டை
Graphs in Google Spreadsheet
கண்களை நம்பாதீர்கள்
இலக்கணப் பிழைகள்
பெண்களும் வாகனங்களும்
Google Notebook
தமிழையும் பாவிக்கலாம்

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution