« இல்லம்

தமிழையும் பாவிக்கலாம்கணினிகள்Adobe Flash CS3 Professionalஅடொப் புதிய வெளியீடுகள்அடொப் அப்பலோ வெளியானதுஅலுவலகத்தில் தூங்குவது எப்படி?மலைநாடானுக்கு நன்றிகள்.உலகின் மிகச்சிறிய flash memoryகூகிள் கைப்பேசிPicasa Web Albums : மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள்  »Google Notebook
கூகிள் நிறுவனம் தனது நோட்புக்கில் பயன்படுத்த இலகுவானதாக சில மாற்றங்களை செய்துள்ளது. அதன் முதற்பக்கம் பூராகவும் AJAX இல் மீள வடிவமைக்கப்பட்டு சில வசதிகளும் மேலதிகமாக செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் இதனை மிக வேகமாக பயன்படுத்த முடிவதுடன் இலகுவாக கையாளவும் முடிகிறது. அத்துடன் கூகிள் நோட்புக்கில் எடுக்கப்பட்ட குறிப்பொன்றினை Google docs இற்கு இலகுவாக அனுப்பவும் முடிகின்றது.

கூகிள் நோட்புக் (புதியது)கூகிள் நோட்புக் (பழையது)

 
0 பின்னூட்டங்கள்:


பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
தமிழையும் பாவிக்கலாம்
கணினிகள்
Adobe Flash CS3 Professional
அடொப் புதிய வெளியீடுகள்
அடொப் அப்பலோ வெளியானது
அலுவலகத்தில் தூங்குவது எப்படி?
மலைநாடானுக்கு நன்றிகள்.
உலகின் மிகச்சிறிய flash memory
கூகிள் கைப்பேசி
Picasa Web Albums : மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள்

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution