« இல்லம்

இலக்கணப் பிழைகள்பெண்களும் வாகனங்களும்Google Notebookதமிழையும் பாவிக்கலாம்கணினிகள்Adobe Flash CS3 Professionalஅடொப் புதிய வெளியீடுகள்அடொப் அப்பலோ வெளியானதுஅலுவலகத்தில் தூங்குவது எப்படி?மலைநாடானுக்கு நன்றிகள்.  »கண்களை நம்பாதீர்கள்
கீழே இருக்கின்ற இரண்டு படங்களையும் பாருங்கள். ஒன்று பயங்கரமான முகமாயும் மற்றையது சாதாரண முகமாகவும் தெரிகின்றது. சரி இப்போது ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து ஒரு 8 அடி பின்னால் சென்று திரும்பி பார்க்கவும் என்ன தெரிகின்றது.அவை தங்களை இடம்மாற்றிக்கொண்டன. இது எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்று தெரிந்தவர்கள் பின்னூட்டமிடுங்கள்

 
2 பின்னூட்டங்கள்:
அந்த முகங்கள் தான் தெரிகின்றன.

வாங்க "களத்துமேடு" எதுக்கும் வைத்தியரிட்ட ஒருக்கா கண்ணைக்காட்டுங்கோ....பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
இலக்கணப் பிழைகள்
பெண்களும் வாகனங்களும்
Google Notebook
தமிழையும் பாவிக்கலாம்
கணினிகள்
Adobe Flash CS3 Professional
அடொப் புதிய வெளியீடுகள்
அடொப் அப்பலோ வெளியானது
அலுவலகத்தில் தூங்குவது எப்படி?
மலைநாடானுக்கு நன்றிகள்.

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution