« இல்லம்

ஜிமெயில் தமிழ் சொற்பிழை திருத்தியுடன்யாகூ மின்னஞ்சல் அரட்டையுடன்யுத்தம் வேண்டாம்அப்பிள் ஐபோன் (iPhone)காதலர் தினம் - (கொண்டாடுபவர்களுக்கு மட்டும்)Web 2.0 LogosMicrosoft Office 2008புதிய வகை Flash Memoryசிறிய விளையாட்டுஅப்பிள் ஐபோ(f)ன்  »கூகிள் Spreadsheets புதிய வசதிகள்
கூகிள் தனது Spreadsheet இல் ஒவ்வொரு கோப்பிற்கும் நேரவலயத்தையும்(Timezone), Local settings இனையும் மாற்றுவதற்கு இப்போது வசதிகளை செய்துள்ளது.நேரவலயத்தில் மாற்றத்தை செய்வதன் மூலம் நேரத்தை பயன்படுத்துகின்ற NOW(), TODAY() போன்ற function களிலும் Timestamps மற்றும் revision history dates போன்றவற்றிலும் மாற்றங்களை கொண்டுவர முடியும்.

Local settings இல் மாற்றம் செய்வதன் மூலம் பணத்தின் குறியீடு மற்றும் எண்கள் பயன்படுத்தப்படும் முறை என்பவற்றிலும் மாற்றங்களை கொண்டுவர முடியும்.

நீங்களும் முயற்சித்து பாரத்துவிட்டு ஒரு பின்னூட்டம் போடுங்கள். (Click on File ---> Settings)

 
0 பின்னூட்டங்கள்:


பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
ஜிமெயில் தமிழ் சொற்பிழை திருத்தியுடன்
யாகூ மின்னஞ்சல் அரட்டையுடன்
யுத்தம் வேண்டாம்
அப்பிள் ஐபோன் (iPhone)
காதலர் தினம் - (கொண்டாடுபவர்களுக்கு மட்டும்)
Web 2.0 Logos
Microsoft Office 2008
புதிய வகை Flash Memory
சிறிய விளையாட்டு
அப்பிள் ஐபோ(f)ன்

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution