« இல்லம்

அப்பிள் ஐபோ(f)ன்சில கணக்குகள்.வெளிச்சப்பெட்டி (Light box)CSS CHEAT SHEETஉபுந்துவில போட்டோசொப்உங்கள் தேடல் முடிவுகளை ஒப்பிடஉபுந்து சில திரைவெட்டுகள்Web 2.0 என்றால் என்ன ?கூகிளின் புத்தாண்டு சின்னங்கள்கூகிளின் இடைநிறுத்தப்பட்ட சேவைகள்  »சிறிய விளையாட்டு
உங்களுக்கு பிடிக்காத இணையத்தளம் ஏதும் இருக்கின்றதா?? அவற்றை ஏதேனும் செய்யவேண்டும் என்று விரும்புகின்றீரகளா?? அப்படியானால் கீழே சொல்லப்பட்டவாறு செய்யுங்கள்.1. அந்த இணையத்தளத்திற்கு செல்லுங்கள்

2. முகவரிப்பட்டையில் (Address bar) இலுள்ள எழுத்துக்கள் அனைத்தையும் அழித்து விடுங்கள்

3. கீழே தரப்பட்ட ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நிரல் துண்டை Address bar இல் ஒட்டி Enter பண்ணுங்கள் அவ்வளவுதான். சில அதிசயங்களை காண்பீர்கள்.

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

படங்கள் குறைவான இணையத்தளங்களில் (உதாரணம் google) முதலில் முயற்சித்து பாருங்கள்.

 
3 பின்னூட்டங்கள்:
It was very funny and interesting. Thanks

சூப்பர் ஊரோடி... ஊரோடி என்ற பெயருக்கு ஏற்றாற்போல், எல்லாமே ஓடுகிறது?!!! :))))))))))))))

பொன்ஸ், வாமனன் வருகைக்கும் பின்னூட்டத்திறகும் நன்றி.பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
அப்பிள் ஐபோ(f)ன்
சில கணக்குகள்.
வெளிச்சப்பெட்டி (Light box)
CSS CHEAT SHEET
உபுந்துவில போட்டோசொப்
உங்கள் தேடல் முடிவுகளை ஒப்பிட
உபுந்து சில திரைவெட்டுகள்
Web 2.0 என்றால் என்ன ?
கூகிளின் புத்தாண்டு சின்னங்கள்
கூகிளின் இடைநிறுத்தப்பட்ட சேவைகள்

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution