« இல்லம்

உங்கள் குடிலுக்கு அழகிய நாட்காட்டிவரதர் ஐயாவின் புதிய முயற்சிஇன்னுமொரு மணிக்கூடுபறாளை விநாயகர் பள்ளுஇரண்டு படங்கள்இணையத்தளங்களுக்கான கருவிகள்உங்கள் குடிலுக்கு தமிழ் நாட்காட்டிசுற்றுலாப் போனோம்உங்கள் குடிலுக்கு மணிக்கூடுசூத்திரஞானம்  »இன்றைய சிந்தனை - கருவி.
இன்றைய சிந்தனை எனும் பெயரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இக்கருவியானது உங்கள் கருவிப்பட்டைக்கு அழகு சேர்ப்பதுடன் ஒரு சிந்தனையையும் உங்கள் வாசகருக்கு ஊட்டக் கூடியது. தினமும் புதிய புதிய சிந்தனைகள் காட்டப்படக்கூடியவாறு இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவிதமான தவறான கருத்தோ அல்லது விளம்பர வாசகங்களோ இதனூடாக காட்டப்படமாட்டாது ( எதுக்கும் இருக்கட்டும் எண்ட இந்த வசனத்தையும் சேத்தனான்). முதலாவதாக Prayers and Meditations for Mankind என்ற நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சிந்தனைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் அனேக மதங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வாசகங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. இந்நூல் Peter L. Higgs மற்றும் Kathleen R. Higgs ஆகியோரால் தொகுக்கப்பெற்று 1978ம் ஆண்டு மத்திய ஆபிரிக்காவின் சாம்பியா நாட்டின் தலைநகர் லுசாக்காவில் வெளிவந்தது.
நிரலிக்கு (சொடுக்கும் போது நிரலியை பெறமுடியாவிட்டால் right click பண்ணி save target as இனை தெரிவு செய்யுங்கள்)

இதனை பயன்படுத்துபவர்கள் பயன்படுத்தாதவர்கள் என்ற பாகுபாடு இன்றி பின்னூட்டம் இடுங்கள்.

 
0 பின்னூட்டங்கள்:


பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
உங்கள் குடிலுக்கு அழகிய நாட்காட்டி
வரதர் ஐயாவின் புதிய முயற்சி
இன்னுமொரு மணிக்கூடு
பறாளை விநாயகர் பள்ளு
இரண்டு படங்கள்
இணையத்தளங்களுக்கான கருவிகள்
உங்கள் குடிலுக்கு தமிழ் நாட்காட்டி
சுற்றுலாப் போனோம்
உங்கள் குடிலுக்கு மணிக்கூடு
சூத்திரஞானம்

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution