« இல்லம்

யாகூ pipesகூகிள் Spreadsheets புதிய வசதிகள்ஜிமெயில் தமிழ் சொற்பிழை திருத்தியுடன்யாகூ மின்னஞ்சல் அரட்டையுடன்யுத்தம் வேண்டாம்அப்பிள் ஐபோன் (iPhone)காதலர் தினம் - (கொண்டாடுபவர்களுக்கு மட்டும்)Web 2.0 LogosMicrosoft Office 2008புதிய வகை Flash Memory  »Flash பாவனையாளர்களுக்கு உதவி
Adobe Flash (முன்னர் Macromedia) மென்பொருள் இப்போது இணைய மற்றும் கைப்பேசி மென்பொருள்களை உருவாக்கும் ஒரு சாதனமாக வளர்ச்சியுற்றுள்ளமை அனைவரும் அறிந்தது. இந்த மென்பொருளின் வெளிவந்த இறுதிப்பதிப்பானது அதன் மொழியாக ActionScript 2.0 இனைக்கொண்டுள்ளமையும் அனைவரும் அறிந்ததே. இப்பொழுது Adobe Flash Player 9.0 உடன் ActionScript 3.0 வெளியிடப்பட்டு விட்டாலும் இன்னமும் அதிகளவான பாவனையில் உள்ளது AS 2.0 தான். (AS 3.0 இற்கும் AS 2.0 இற்கும் பெரிதளவான வெளிப்படையான மாற்றங்கள் இல்லை).இந்த மொழியில் வேலை செய்யும் போது இந்த Cheat Sheet எப்போதும் எனக்கு உதவுவதுண்டு. உங்களுக்கும் உதவும் என்ற நம்பிக்கையில் இங்கு பகிர்கின்றேன். படத்தில் சொடுக்கி பூரணமான தாளினை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

 
2 பின்னூட்டங்கள்:
எங்கையப்பு கனகாலம் சிலமனில்லை?

என்ன இப்பிடி கேட்டிட்டியள் அண்ணை... யாழ்ப்பாணத்தில சில காலம் இணைய வசதிகள் வேலை செய்யேல்ல எண்டு உங்களுக்கு தெரியாதோ...பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
யாகூ pipes
கூகிள் Spreadsheets புதிய வசதிகள்
ஜிமெயில் தமிழ் சொற்பிழை திருத்தியுடன்
யாகூ மின்னஞ்சல் அரட்டையுடன்
யுத்தம் வேண்டாம்
அப்பிள் ஐபோன் (iPhone)
காதலர் தினம் - (கொண்டாடுபவர்களுக்கு மட்டும்)
Web 2.0 Logos
Microsoft Office 2008
புதிய வகை Flash Memory

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution