« இல்லம்

பித்தவெடிப்புக்கு மருந்துவிலைவாசிஐந்து கவிதைகள் - உமாஜிப்ரான்இரு கவிராயர்பணம் பண்ணலாம் பணம்பதிபவர்கள்நண்பரின் திருமணம்உமா ஜிப்ரான்யாழ்ப்பாண நூல் நிலையம்வரதர்  »யாழப்பாண நூல்நிலையம்
யாழ்நூல்நிலையத்தின் மேலும் இரண்டு தோற்றங்கள்.

எரிந்த நிலையில்

Photobucket - Video and Image Hostingமீள கட்டப்படும்போது.

Photobucket - Video and Image Hosting


 
2 பின்னூட்டங்கள்:
அரசியலில் எப்படியிருந்தாலும்; அல்பிறட் துரையப்பா!!!! கலாரசனை மிக்கவர் என்பது இக் கட்டிட மைப்பில் தெரிகிறது.
யோகன் பாரிஸ்

வருகைக்குக்கும் பின்னூட்டத்திற்கும் நன்றி யோகன்.பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
பித்தவெடிப்புக்கு மருந்து
விலைவாசி
ஐந்து கவிதைகள் - உமாஜிப்ரான்
இரு கவிராயர்
பணம் பண்ணலாம் பணம்
பதிபவர்கள்
நண்பரின் திருமணம்
உமா ஜிப்ரான்
யாழ்ப்பாண நூல் நிலையம்
வரதர்

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution