« இல்லம்

விலைவாசிஐந்து கவிதைகள் - உமாஜிப்ரான்இரு கவிராயர்பணம் பண்ணலாம் பணம்பதிபவர்கள்நண்பரின் திருமணம்உமா ஜிப்ரான்யாழ்ப்பாண நூல் நிலையம்வரதர்லேற்றஸ்ற் கைப்பேசி  »பித்தவெடிப்புக்கு மருந்து
மழைகாலம் தொடங்கி விட்டது. பித்தவெடிப்பு இருப்பவர்களுக்கு தொல்லைகொடுக்கும் காலம் மட்டுமல்லாமல் சிலருக்கு பித்தவெடிப்பேற்பட்டு மிகவும் வலி வேதனைகளை கொடுக்கும். இதனால் என்னுடை நூற்சேர்வைகளுக்கிளிருந்து பித்தவெடிப்புக்கான மருந்தை கண்டு எழுதியிருக்கிறேன். தேவையானவர்கள் பார்த்து பயன் பெறவும். அப்படியே எனக்கும் ஒரு பின்னூட்டம் போடவும்.

சாந்தியாம்பித்தவெடி கண்டபேற்குத் தயவாக மருந்தொன்று செப்பக்கேளும் வாந்தியாம் வாயூறல் மயக்கம்நீங்க வாகாகத்தயிலமொன்று சாற்றக்கேளும் காந்தியாம்வெட்டிவேர்யேலந்தானும் கனமானமஞ்சிட்டிதேவதாரம் வேந்தியாம்நெல்லிமாஞ்சில்
கிராம்புசந்தம் மேலான தாளிசமாம் சீரமாமே,


சீரகமாநாகப்பூ பருததிநெல்லி திறமானமுசுமுசுக்கை சொன்னாங்கண்ணி காரமாமதுரமோடேலஞ்சுக்கு கனமானசிட்டமுடன் மாஞ்சில் முததம் தீராமாம்குடோரியது வொன்றாய்க்கூட்டித்திறமாக எண்ணெய்தனில் காய்ந்துமேதான்
வீரமாம்யெண்ணெயிடதயியிவேகம் வேதாந்தகுருபீடமிதுவாமே.


இதுவுமாம்கண் புகைச்சல்கண்ணெறிவு யிதமானகபாலவலிமண்டைக்குத்து சதுவுமாம்நீர்ப்பாய்ச்சல்நீரெறிவு சதுரானபித்தவெடிபித்தக்காந்தல் கதுவுமாம்பித்நாற்பதுவும்போகும் கடினமாம்யித்தயிலம் நவுலொணாது வெதுவுமாம் மண்டலந்தான்
முழுகிவாநீ மேருவாந்தயிலமது விளம்பக்கேளே.


இது பதினெண்சித்தர்களில் மகாமகுத்துவம் பொருந்திய தன்வந்திரிபகவான் யூகிமுனிக்கு உபதேசித்த வயித்தியகாவியம் ஆயிரம் ( 1892 இல் பதிக்கப்பட்டது - வித்தியாவிநோத அச்சுக்கூடம்) என்ற நூலி்ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

 
2 பின்னூட்டங்கள்:
ayyo...pittha vedippaa...dont remind me about that. I had horrible time during my chilhood time bcos of that...I used to apply a white colored cream for that which works quite well. I forgot the name of the medicine
------------------------------------
http://internetbazaar.blogspot.com/

ayyo...pittha vedippaa...dont remind me about that. I had horrible time during my chilhood time bcos of that...I used to apply a white colored cream for that which works quite well. I forgot the name of the medicine
------------------------------------
http://internetbazaar.blogspot.com/பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
விலைவாசி
ஐந்து கவிதைகள் - உமாஜிப்ரான்
இரு கவிராயர்
பணம் பண்ணலாம் பணம்
பதிபவர்கள்
நண்பரின் திருமணம்
உமா ஜிப்ரான்
யாழ்ப்பாண நூல் நிலையம்
வரதர்
லேற்றஸ்ற் கைப்பேசி

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution