« இல்லம்

AS Library.orgகதைக்கும் கடதாசிஐபோன் வெளியாகிறதுதெய்வம் எல்லோர் சித்தத்தினு முண்டுகூகிளின் எதிர்காலம்அட உண்மைதான்.....நான் ரோபோட்டா??கைப்பேசியில் கூகிள் Calenderஇவ்வருடத்தின் சிறந்த 20 தயாரிப்புகள்Google Talk  »சிறுத்தை களத்தில்
மிக நீண்ட காலமாக (ஏறத்தாள ஒரு வருடம்) எதிர்பார்த்திருந்த சிறுத்தை இப்பொழுது களத்திற்கு வந்துள்ளது. அப்பிள் நிறுவனம் தனது இயங்கு தளத்தின் பிரதான பதிப்பான Mac OSX 10.5 இனை வெளியிட்டுள்ளதோடு அதற்கு ஏற்றாற்போல் தனது இணையத்தளத்தினையும் மீள் வடிவமைப்பு செய்துள்ளது.ஆர்வமுள்ளவர்கள் அப்பிள் இணைத்தளத்திற்கு சென்று மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
0 பின்னூட்டங்கள்:


பின்னூட்டம் ஒன்றை இட


முன்னைய அலட்டல்கள்:
AS Library.org
கதைக்கும் கடதாசி
ஐபோன் வெளியாகிறது
தெய்வம் எல்லோர் சித்தத்தினு முண்டு
கூகிளின் எதிர்காலம்
அட உண்மைதான்.....
நான் ரோபோட்டா??
கைப்பேசியில் கூகிள் Calender
இவ்வருடத்தின் சிறந்த 20 தயாரிப்புகள்
Google Talk

பழைய அலட்டல்கள்:
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007

திரட்டிகள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

விருந்தினர்கள்
Web Counter
Text Link Ads


Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License கீழ் இப்பதிவு உரிமை பெறப்பட்டுள்ளது.
ஊரோடி பகீ © 2006-07 | Powered by Blogger | Best viewed in Firefox 1.5+ at 1024x768 or higher resolution